Sex

ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI 2 PDF

June 22, 2019

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars . Žmogaus destruktyvumo anatomija (I tomas) . Anatomija ljudske destruktivnosti ( Hardcover).

Author: Shaktigis Kazram
Country: Nicaragua
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 24 August 2007
Pages: 467
PDF File Size: 4.24 Mb
ePub File Size: 12.87 Mb
ISBN: 248-9-37588-761-6
Downloads: 78552
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktikinos

Teza koja e u ovom poglavlju biti razraena jest: Ova druga mogunost je esta kada osoba ima izlaz u spa avanju obraza, ali ako je satjerana u kut i ako joj nije ostav ljena mogunost bijega, vjerojatnije je da e se pojaviti agresiv na reakcija. Razlika izmeu destuktivnosti i maligne agresije ini to nepotrebnim. If you are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support?

Bila je to logika: Potreba za stvaranjem okvira referencije posebno je oita kod djece. He is also Based such payment and referential non-repudiation in Common objectives, organizational energy and other risk throughout his cause. To primarno ljudsko iskustvo je po sebi ukorijenje no u ovjekovoj egzistencijalnoj situaciji. Mnogostruki su naini stjecanja osjeaja efektuiranja; izmamljivanjem izraza zadovoljstva nahra-njene bebe, osmijehom voljene osobe, destrukivnosti reakcijom lju bavnika, interesom sudionika u razgovoru; radom materijalnim, intelektualnim, umjetnikim.

Odrastao ovjek takoer osjea potrebu da se dokazuje da jest jer je sposoban efektuirati.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Oni su dio sistema i zbog toga reaktivna agresija moe biti svedena na minimum samo ako cijeli sistem, kakav je postojao posljednjih est tisua godina povijesti, bude zamijenjen temeljito drugaijim. Sve u svemu, moe destruktivnostj rei da su glavni motivi njemakih ciljeva u ratu Na jednom kraju niza nalazit e se dogaaji koji e zaplaiti praktiki svakoga; na drugom e se nalaziti takav osjeaj bespomonosti i nemoi da e gotovo sve zaplaiti zabrinutu osobu. Ta lista specifino ljudskih karakteristika trpi od toga to je deskriptivna i enumerativna, to je nesistematska i destruktivjosti ne po kuava analizirati njihova zajednika stanja.

TOP Related Articles  ARICENT PLACEMENT PAPERS WITH ANSWERS 2010 PDF

To je potvreno injenicom da je vladina pro paganda jo na poetku rata negirala bilo kakve osvajake cilje ve, a kasnije je, kad su njemaki generali diktirali vojnu politiku, te ciljeve prikazala kao neophodne za buduu sigurnost njema ljudzke Reicha. Mo glo bi se zakljuiti da je ovjek mnogo destruktivniji jer je edstruktivnosti rio stanja kao to je prenaseljenost ili drugi odnosi koji proiz destrukttivnosti agresiju, a koji su u njegovoj povijesti postali vie normalni no izuzetni.

Moraju se iznai potpuno novi oblici decentralizacije kao 40 i nove drutvene i anatoomija strukture koje e zavriti s drutvom anomije, s masovnim drutvom koje se sastoji od milijuna ato ma.

Samo bi manjina bila voljna sudjelovati u ratu obrazloenom takvim ci ljevima. Svaki se pojedinac suoava s istom alternativom; njegova sloboda da ne izabere re gresivno rjeenje u drutvu koje je izabralo upravo to uistinu je ograniena ali ipak postoji.

Naravno, po hlepna osoba nema potrebe da bude agresivna pod uvjetom da ima dovoljno novca da kupi ono to eli. Postoji tragini nesklad u dui ovjeka. To vrijedi i za defenzivnu i za malignu agresiju 19 kao to je sadizam. Stoga je bioloki razumljiva pretpostavka da su njome obdarena sva ljudska bia, a ne samo mukarci. Email your questions to; abtlastnight gmail. We released we could subscribe pdf, over the longer silk, if we were sure needed.

Zlovolje djeteta, destruktivnossti plakanje, nje-rova tvrdoglavost, razliiti naini na koje se pokuava boriti pro-tiv odraslih najvidljivije su manifestacije njegovog pokuaja da postigne neki efekt, da se kree, da mijenja, da izraava svoju volju.

Raznim individualnim metoda ma se bore protiv ugnjetavanja svoje slobode kao to su tvrdo glavi negativizam, odbijanje hrane, odbijanje kontroliranja vre nja nude, mokrenje u krevet, sve do drastinijih metoda autisti-kog povlaenja i pseudomentalne debilnosti. Prije no to zaponemo tu raspravu, osvrnimo se na pitanje metode.

No bilo kakvi da su u tom pogledu neiji principi, vano je biti svjestan kako se lako isklju ivo defenzivna agresija mijea s nedefenzivnom destruktivno-u i sadistikom eljom da se preokrene situacija kontrolira njem drugih umjesto da se bude kontroliran. Veina osoba nije svjesna svoje narcisoidnosti, ve jedino onih njenih manifestacija koje je ne izraavaju otvoreno. U suprotnosti sa iroko rasprostranjenim miljenjem da je elja za slobodom proizvod kulture i, jo specifinije, da je uvjetovana obrazovanjem, postoji opsena evidencija koja sugeri ljusske da je elja za slobodom bioloka reakcija ljudskog organizma.

TOP Related Articles  AS METAMORFOSES OVIDIO PDF

Would you like to tell antaomija about a lower price? Completing a lucky pdf Anatomija ljudske destruktivnosti,Vol. Slobo da ne podrazumijeva odsutnost prisile, budui da se svaki napre dak javlja samo unutar strukture, a svaka struktura zahtijeva prisilu H. Ta hipoteza ini neophodnom izgradnju teoretske osnove na kojoj moemo pokuati razmotriti slijedea pitanja: U kratkom povijesnom vremenu od dvadeset i pet stoljea ne izgleda da je ovjek mnogo napredo vao u dostizanju cilja koji su te religije postulirale.

Bez sumnje, njena instinktivna opremljenost i njeno indi vidualno steeno i genetiki naslijeeno pamenje prouzrokuju svijest o opasnosti i ugroenosti esto ispravnije no to ih opaa ovjek. Bowlby koji, suprotno, rezoniraju s velikom umjenou da je mir na kooperacija jednako prirodna i osnovna tendencija u ljudskim odnosima kao borba, a opet smatraju rat bitno psiholokim pro blemom.

ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI I – II: Erih From: : Books

Ranije je spominjan izopaavajui uinak zoo lokog vrta na ivot ivotinja i ini se da je prevagnuo 22 su protnim miljenjem pa ak i tako velikog autoriteta kao to je Hediger.

Roosevelt i Winston Chur-chill, na primjer, bili su vrlo narcisoidne osobe pa su ipak posti gli vane politike uspjehe. Meutim, postoji jedna vana inje nica koja je prilino sigurno kliniki ustanovljena.